E-faktura

Program koji fakture iz vašeg postojećeg sistema
automatski šalje u državni sistem eFaktura.

Logistika

Program koji automatizuje upravljanje skladištem.

Konsultantske usluge

IT konsultantske usluge za sve faze životnog ciklusa softvera.

Oracle obuke

U našem računarskom centru se održavaju Oracle obuke.

Raspored kurseva za decembar 2023

Spisak održanih kurseva za decembar 2023: Oracle BI 12c: Create Analyses and Dashboards Teme koje su pokrivene kursom: Kreiranje analiza i kontrolnih tabli Izrada i korišćenje grafikona u analizama Izrada KPI-ova i tablica rezultata Izrada i modifikacija Oracle BI...

opširnije

Breza logistika

Naš tim programera razvio je softver kojim smo automatizovali upravljanje skladištem firme YEPP logistics, koja posluje širom Švajcarske. Kao tehnologiju za implementaciju koristili smo AngularJS i Spring Boot.

opširnije
breza-software-engineering-quality

Kvalitet nije slučajan

Uložite u svoj kvalitet jer je on uvek rezultat inteligentnih napora. Ovlašćeni Oracle Breza Trening Centar nudi uslugu polaganja ispita za dobijanje prestižnih sertifikata. Polaganje u Pearson Vue Testnom Centru je dostupno svim zainteresovanim kandidatima i za sve Pearson Vue Exam Sponsor ispite.

Prikupljanje

Ulazni podaci

Istraživanje

Analiza

Plan

Struktura

Organizacija

Implementacija

Testiranje

Izveštaji

Prikupljanje

Ulazni podaci

Istraživanje

Analiza

Plan

Struktura

Organizacija

Implementacija

Testiranje

Izveštaji

Elektronska

faktura

Breza tim kreira program za efakture pomoću kojih integrišete svoje postojeće finansije sa novim državnim sistemom.

Breza logistika

Breza programerski tim razvio je softver kojim smo automatizovali upravljanje skladištem.

Priče naših klijenata

EDB od 1999.g. pa sve do danas ima vrlo upešnu saradnju sa Brezom na razvoju poslovnog IS. Poseban kvalitet ovoj saradnji daje obuka našeg informatičkog kadra kojom smo zadovoljni iz više razloga: sveobuhvatna je, sadrži sve faze razvoja IS od metodološkog pristupa razvoju IS, preko prikaza savremenog softverskog okruženja i razvojnih alata za implementaciju, pa do praktičnog rada na konkretnim primerima. Veliku sigurnost nalazimo u činjenici da Breza permanentno prati svetski razvoj informacinih tehnologija i to implementira u svoj program edukacije pa se nadamo da će saradnja i dalje biti nastavljena.

Danica Gnjatić
analitičar za razvoj PIS-a, Elektrodistrubucija Beograd

„HIP-Petrohemija“ ima dugogodišnju saradnju sa „Breza Software Engineering“-om. Jedan od ciljeva razvoja i uvodjenja novog IS „HIP-Petrohemije“ je bio da se na osnovu bazičnog ERP paketa, obukom i zajedničkim radom osposobi tim projektanata/programera iz Sektora za kiberntiku. Taj tim bi kasnije samostalno održavao i razvijao IS. Zahvaljujući stručnjacima iz Breze, kvalitetnom obukom i dobrim zajedničkim radom taj cilj je ostvaren. Sektor za kibernetiku već četiri godine uspešno održava, razvija i uvodi u rad nove programske sisteme IS „HIP-Petrohemije“. Radujemo se novoj saradnji i novim projektima.

Zoran Ilić
direktor Sektora za kibernetiku, HIP-Petrohemija AD, Pančevo