Breza konsalting

Pružamo IT konsultantske usluge za sve faze životnog ciklusa softvera.

Z
Breza Software Engineering u sklopu svoje outsource usluge Vam može ponuditi:

  • Custom programming (dizajn i programiranje prilagođenih informacionih sistema za posebne potrebe klijenata)
  • Consulting (za sve faze razvoja softvera, izrada GAP analiza, Business Process Analysis, podrška pri odabiru i uvođenju informacionih sistema)
  • Administracija i održavanje Oracle baza (instalacija, podešavanje, tunning, clustering, migracija na novije verzije, podrška)
  • Dizajn i izrada prilagođenih izveštaja (Crystal Reports, Jasper Reports)

Naše konsalting usluge su do sada potvrđene u Societe Generale Banka Srbija, MAK System Francuska (za US Red Cross), GOPA Nemačka (za Social Welfare Fund Support Project, Yemen) i drugi.

Tehnologije:

• Oracle Development Tools (JDeveloper, NetBeans)
• JAVA/PL SQL
• Oracle DB, Linux, Linux RedHat, Oracle Enterprise Linux
• Crystal Reports, Jasper Reports

B-info